Home Up Feedback Contents Search

Svensk CV
Svensk CV English CV

 

 

Nyckel fördelar

  •  30 års erfarenhet av IT
  •  International erfarenhet
  •  Arbetat med i många roler; utvecklare, utvecklingschef konsult, IT-arkitekt, projekt ledare
  •  PMP certifierad av PMI

Akademiska examina och certifieringar

Fil kand vid Stockholms universitet med följande ämnen:

·       matematik, 2 betyg (motsvarar 40 poäng idag)

·       matematisk statistik 2 betyg (40 poäng)

·       Informationsbehandling, numerisk analys 2 betyg (40 poäng)

Jag har kurser i samtliga ovanstående ämnen på 60 poängsnivån

Deltagit i elektronik kurser på fysiska institutionen på Stockholms universitet, analog och digital teknik, både teori och praktik

Jag blev PMP certifierad i mars 2003 för PMI, Project Management Institute. PMP är en internationell certifiering för projektledare.

Utlandserfarenhet: tre månader eller längre sammanhängande tids arbete

·         bott och arbetat i Frankrike i tre år, först med programmering och projektledning och sedan som utvecklingschef för en grupp ingenjörer, både hård- och mjukvara.

·         utvecklings- och leveransprojekt till Israel, vi var på plats 3-4 månader i Israel.

·         under ett års tid pendlat och arbetat ca 50 % i England och 50% i Sverige.

·         arbetat i ett IT-arkitektprojekt i USA under tre månader. Digital arbetade med att komma in på bankmarknaden.

·         arbetat i Hongkong under en 4-månaders period vid leveransen av ett börssystem från OM till HKFE.

·         arbetat i Italien under en 3-månadersperiod vid leverans av ett börssystem till TradingLab. Arbetet innebar också resor till Indien där underleverantören fanns.

Yrkeserfarenhet

Maj 2004 till dags dato med Aldix, mitt eget företag som tillhandahåller projektledningstjänster

 För närvarande arbetar jag med system- och nätverks management för ett företag med MS Windows baserad miljö

Från november 1994 till maj 2004, anställd på OM Technology AB, IT-divisionen inom OMgruppen. OM äger Stockholmsbörsen

Mjukvaruutvecklingen inom OM var i huvudsak C, C++ och Java. Plattformarna vi använde var Digital Equipments OpenVMS (idag HP), Unix och MS Windows NT. Projektmetodiken var en modifierad metodik som köpts av Digital Equipment, DPM, Digital Program Methodology.

Januari 1998 till maj 2004

Jag var projektledare för ”core” projekt inom OM. Det var en projektportfölj som var till för att utveckla hela vår produkt och inte enbart för en kund.

Jag var projektledare för tilläggsprojekt till kunder för att öka prestanda i produkten. De var relativt korta projekt, ca 6 månader.

Jag var teknisk projektledare i leveransprojektet till ISE, International Securities Exchange, NY, USA. ISE var den första nya börsen som öppnat i USA på 20 år. Mitt engagemang var de sista 9 av detta 18 månaders utvecklings- och leveransprojekt.

Leveransprojektledare för leveransen till UKPX, UK Power Exchange, London. När England avreglerade kraftdistributionen och rätten att handla med elkontrakt släpptes fri, så skapades denna nya börs. Projektet löpte under 12 månader och bestod både av nyutveckling och leverans på plats i London. Projektet bestod av flera delprojekt.

Projektledare för leveransen av en warrantsbörs till TradingLab i Milano, Italien. Vid denna leverans hade OM en underleverantör, Elind, som ansvarade för programutvecklingen. Elind har sitt säte i Bangalore, Indien. Projektet innebar att jag styrde leveransen i huvudsak från Stockholm, men att jag hade vissa aktiviteter i Bangalore. Vid leveransen till Milano var jag på plats under tre månader. Hela projektet tog åtta månader.

Projektledare för leveransen av en derivatbörs till Borsa Italiana, Milano, Italien. Projektet löpte under 14 månader med utveckling och leverans. Projektet bestod av flera delprojekt.

Säljprojektledare för 5-10 säljprojekt till potentiella börser runt om i världen.

Gjorde flera projektrevisioner av projekt både i Sverige och Skottland.

Maj 1996 till januari 1998

Utvecklingschef för OM Technology, då ett dotterföretag inom OM gruppen. Jag tillhörde ledningsgruppen. Utvecklingsgruppen bestod av 18 utvecklare och 15-20 inhyrda konsulter. Mitt ansvar var typiskt linjechefsområde. Satte löner, hade jobbplanering och utvecklingssamtal, deltog i rekryterandet av ny personal. Ordförande/projektägare i de interna projektstyrgrupperna och var deltagare i de externa styrgrupperna.

November 1994 till maj 1996

Anställdes som projektledare, deltog som assisterande projektledare till HKFE, Hong Kong Futures Exchange. Var på plats under fyra månader. Efter leveransen var jag Service Account Manager för HKFE.

Projektledare för ett delprojekt till CED Borsa, Milano, Italien.

Leveransprojektledare för LEC projektet, Linked ExChange. Ett projekt som bestod i att länka derivatbörserna mellan Oslo Børs och OM. Leveransprojektet varade i 12 månader och bestod av flera delprojekt.

Jag var mottagande projektledare vid ett konverteringsprojekt av det centrala handelssystemet, portningen gjordes från VMS till AIX. Det gjordes i huvudsak av IBM och dess underleverantörer, men OM fick ställa upp med mycket stöd och tester. Projektet varade i 24 månader.

Deltog i arbetet med att definiera OPM, OM Project Methodology. OPM baserades på DPM, Digital Program Methodology. OM köpte rätten att få använda DPM.

September 1978 till november 1994, hos Digital Equipment i Sverige och Frankrike

November 1989 till november 1994

Corporate Account Consultant för gruppen som arbetade med Ericsson, tekniskt ansvarig på Digital för kontakterna med Ericsson över hela världen.

Tillsammans med Account Manager planerade jag sälj- och marknadsaktiviteter, skrev accountplanen årligen. Dessutom planerade vi för att få till stånd samarbetsavtal inom olika områden mellan Digital och Ericsson över hela världen.

Vi arbetade för att Ericsson skulle använda Digitals produkter och teknologi, tex. ASICs, Alpha AXP, SBC, SS7 som är en del av en IN lösning från Digital.

Jag var kontakten för tekniska frågor mellan Ericsson och Digital.

Jag organiserade och planerade seminarier för Ericssons management både av teknisk och management art i Valbonne, Frankrike, i München, Tyskland, och i Stow, MA, USA

Deltog i TDP, Tokyo Digital Phone, projektet med Ericsson Radio, arbetet bestod i Management Consulting, risk analys, Concurrent Engineering och modellering.

Deltog i diskussioner som fördes om ett eventuellt samarbete mellan Digital och Ericsson inom IN, Intelligent Networks

Deltog i ISA90 diskussioner med Ericsson, ISA90, Information System Architecture för 90-talet, utvecklad av Ericsson.

Arbetade fram ett MOU mellan Ericsson och Digtal för CIT, Computer Integrated Telephony, även senare kallat CSTA, Computer Supported Telecommunications Applications. Detta möjliggör att integrera applikationer på en dator med Ericssons telefonväxel MD110.

Presenterade Digitals teknologier på seminarier som organiserades av Ericsson.

Projektstyrde ett datorsäkerhetsprojekt hos Ericsson.

Hade även säljstöd till andra delar av Digital Sverige, tex. Comviqs faktureringssystem och Tele2 IN lösningar.

Oktober1988 till november 1989

Mjukvarukonsult i ACT-gruppen i Sverige, Application Center of Technology

Deltog i kundprojekt både som projektledare och som arkitektkonsult

I ACT-gruppen hade jag två roller, den ena som teknisk säkerhetskonsult, den andra som kommunikationskonsult

Gav utbildning och seminarier i VMS och DECnet om säkerhet. Seminarierna var organiserade av Digitals utbildningscenter och av INFOSEC

Deltog och presenterade Digitals EMA, Enterprise Management Architecture, för kunder. Deltog i NFI seminarier med EMA presentationer.

Dessutom allmänt säljstöd vid Digitals produktlanseringar.

Augusti 1986 till september 1988

Mjukvaruarkitekt i Retail Banking Group, som ingick i Digitals International Engineering. Detta var ett samarbete mellan Ericsson Information System och Digital. Det tog slut när Ericsson sålde EIS till Nokia. Halva tiden arbetade jag i Reading och Newbury, England, den andra halvan i Stockholm och Linköping. Jag var även ett 3-månaders pass i USA och arbetade med arkitekturfrågor.

Deltog i flera interna projekt för att utveckla en produkt för banker.

Eftersom två olika utvecklingskulturer skulle smälta samman, Ericssons och Digitals, och ledning hade bestämt att det var Digitals man skulle följa, så kom det på min lott att som konsult guida projekten i Digitals metodologi, som heter The Phase Review Process. Det var den metodik jag även använt tidigare, se längre ner.

Jag var kontaktpunkt mellan utvecklarna i Sverige och utvecklarna i USA, och såg främst till att de svenska utvecklarna kunde få tillgång till verktyg som inte var officiella produkter.

Deltog i utställningar som teknisk expert, även när Ericsson och Digital hade separata utställningar

Var projektledare för utveckling och leverans till Ericsson/DEC retail bank demonstrationen i DECviIIe 1986.

September 1985 till juli 1986

Field Operations Specialist i norden för CSS, Computer Special Systems.

Detta var ett marknadsjobb, det involverade för- och efterförsäljnings aktiviteter till säljgruppen, tekniskt stöd till serviceorganisationen och till det tekniska säljstödet och allmänna marknadsaktiviteter tillsammans med resten av Digitals marknadsavdelning.

September 1984 till augusti 1985

Utvecklingschef för en av utvecklingsgrupperna i Annecy, Frankrike. Gruppen utvecklade kommunikationslösningar för Europa och mellanöstern. Lösningarna bestod i både hård- och mjukvaruutveckling, tex. LAPB och X.25, ISDN och LAPD.

Gruppen som jag ledde bestod av både hård- och mjukvaru- ingenjörer, nio fast anställda och tre konsulter.

Arbetet innebar kostcenteransvar, jobbplanering och utvecklingssamtal, att sätta löner, att anställa nya och andra administrativa uppgifter.

Jag deltog också i utvecklingsfaserna av produkterna som konsult, både som teknisk- och som kvalitetskonsult för att verifiera och kontrollera att projekten följde Digitals Phase Review Process.

September 1982 till augusti 1984

Mjukvaruutvecklare och projektledare i CSS Annecy för ett flertal kundprojekt, bl.a. ett leveransprojekt till Israel, vilket innebar 3-4 månader på plats i Israel.

Programutvecklingen var i huvudsak VMS drivers och diagnostikprogram för VAXar för den hårdvara vi utvecklat, men även diagnostikprogram för PDPer. Programspråken var i huvudsak VAX- och PDP- assembler, testprogram i Fortran och Bliss.

September 1981 till augusti 1982

Utvecklingschef för CSSs mjukvarugrupp i Stockholm, en grupp som bestod av fyra fast anställda och tre konsulter.

Arbetet innebar kostcenteransvar, jobbplanering och utvecklingssamtal, att sätta löner, att anställa nya och andra administrativa uppgifter.

Jag deltog också samtidigt i projektutvecklingen

September 1978 till augusti 1981 

Mjukvaruutvecklare för CSS Stockholm. Projekten bestod bl.a. av:

·       Säkerhet- och larmsystem för Securitas AB and Televerket Larm

·       Firmware utveckling (embedded systems)

·       Teletext system för SR TV

Språken var Fortran och diverse assemblers, för VAX, PDP och flera Intel processorer, i huvudsak arbetade jag som utvecklare men även som projektledare i vissa projekt.

 Augusti 1977 till september 1978 med Plandata AB

Mjukvarukonsult hos STANSAAB där jag arbetade med flygledningssystemet TERCAS som levererades till Sovjet.

Processorn var Censor 932. Programmeringsspråket var MiniCoral.

Augusti 1974 till augusti 1977 with Cybernetics AB

Mjukvarukonsult där jag arbetade med ett flertal kunder med systemprogrammering och viss projektledning

Många olika processorer, IBM 370, PDP, Intel 8080, Computer Automation’s Alpha LSI 2 etc.

·       Ericsson MI division med trafikkontroll system och ATC, Automatic Train Control systemet

·       Säkerhet- och larmsystem hos Ericsson

·       Autotank AB med PIN-kodgenerator, säkerhetsanalys och en magnetisk bandstationsdriver

·       Turnkey systemutveckling, där jag deltog i utvecklingen av ett eget operativsystem, mitt ansvarsområde var en file-handler och skiv- och bandstations drivers

September 1973 till juni 1974 på KTH i Stockholm

Assistent på numerisk analys, höll i datorövningar för studenterna

Dator- och managementkurser 2003-1974

Negotiation Skills for Project Managers, ESI April 2003

PMP Preparation course January 2003

Project Leader Training, Resco 1998

Kunna och våga leda projekt,  Wenell 1995

Praktisk projektledning, Wenell 1995

Effective Report Writing, DEC 1994

Object Oriented Analysis & Design, DEC 1993

METIS, Object Oriented Modeling application, METIS 1992

DART, Digital Architecture Resource Team, DEC 1991

TOP MAPPING, ett modelleringsverktyg, DEC 1990

OSI and higher Layers, KommunikationsHuset 1989

Security workshop, DEC 1989

ASN.1, Abstract Syntax Notation No1, University of Upsala 1989

Ultrix for beginners, DEC 1989

Positive Power & Influence, DEC 1988

Strategic Marketing in a Competitive Environment, (MARKSTRAT simulation) DEC 1986

DEC Pricing Workshop, 1986

Introduction to DEC marketing, 1985

IBM SNA, ICC Berlin 1985

CSS Project Management Seminar, module VII, DEC 1984

Structured System Analyses and Design, Gane & Sarson 1984

Inspection Moderators Workshop, DEC 1984

CSS Engineering Project Management, Model 1-IV,

DEC Phase Review Process, DEC 1983

VMS System Programming, DEC 1983

VMS Internals, DEC 1983

Software Project Management, Integrated Computer Systems 1982

Supervisory and Management Skills, DEC 1981

VAX/VMS programming, DEC 1981

RSX-11M/S Support, (RSX internals), DEC 1980

RSX for FORTRAN Programmers, DEC 1978

Systemutveckling - systemarbetsmetodik, Statskonsult 1977

Databasteknik, Statskonsult 1976

Jackson structured programming, Cybernetics 1975

PL/1 Advanced courses I and II, IBM 1974


Informationsformulär

Om du är intresserad låt mig veta hur jag kan komma i kontakt med dig.

Namn
Titel
Företag
Adress
E-post
Tel

 

Send mail to webmaster@aldix.se with questions or comments about this web site.